Новини Спільноти

До Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

До Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Андрій Вікторович Ліпенцев -
Number of replies: 0
З 01 квітня 2020 року оголошено прийом слухачів для здобуття освітнього ступеня магістра за денною, вечірньою та заочною формами навчання з спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".
На навчання за державним замовленням (тобто безкоштовне) приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти (магістр/спеціаліст, бакалавр), працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» або «Про службу в органах місцевого самоврядування», мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як 1 рік.
Строк навчання за державним замовленням: за денною, вечірньою і заочною формами – 16 місяців. 
У 2020 році Інститут здійснює прийом на навчання за державним замовленням:
  • Національної академії державного управління при Президентові України – державних службовців, посади яких відносяться до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких відносяться до І-IV категорії посад.
  • Національного агентства України з питань державної служби – державних службовців, посади яких відносяться до 6-9 групи оплати праці, та посадових особи місцевого самоврядування, посади яких відносяться до V-VII категорії посад.
Особи, які не відповідають вказаним вимогам, мають право на навчання за договором (за кошти фізичних чи юридичних осіб) з терміном навчання 22 місяці.
Див. http://www.lvivacademy.com/Електронна заява на вступ до Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2020 році