Посткризова «Інноваційна весна» матиме етично-емоційно-емпатійні виміри, щоб перейти від маніпулювання споживачами до спільного творення цінності. Люди потребують вдосконалення та диверсифікації свого життя за допомогою імерсії (тобто занурення) в різні види діяльності для отримання різноманітних вражень і досвіду, що стимулює (позитивні) емоції, і тому дедалі більше компаній реагують на цю потребу, створюючи та просуваючи незабутні враження і досвід.

Як увійти в економіку вражень (англ. experience economy), що перебуває на етапі формування? Можливо, в цьому ресурсі Ви знайдете відповідь на це запитання.