Місцевий економічний розвиток (МЕР) – це процес, за допомогою якого органи місцевого самоврядування (ОМС), приватний сектор та громадянське суспільство працюють спільно для створення кращих умов задля економічного зростання та створення робочих місць. 

Місцевий економічний розвиток (МЕР) – це процес, за допомогою якого органи місцевого самоврядування (ОМС), приватний сектор та громадянське суспільство працюють спільно для створення кращих умов задля економічного зростання та створення робочих місць. 

Які цілі та принципи МЕР? Чи готові ОМС до економічного зростання? З допомогою контрольного списку Ви зможете оцінити готовність Вашої громади до залучення інвестицій.

Основне призначення цього ресурсу: 

дати загальне розуміння «мови» (термінології) стартапів, принципів їх організації, етапів розвитку та потреб у підтримці на кожному етапі, що дозволить органам місцевої влади розвивати еко-систему для стимулювання підприємництва як у визначеній громаді, так і у цілому регіоні;

допомогти представникам органів місцевого самоврядування або заінтересованим сторонам еко-системи для стартапів розібратись у важливих ознаках кожного виду підтримки та у факторах матеріально-технічного забезпечення, які слід враховувати при організації такої підтримки.

Посткризова «Інноваційна весна» матиме етично-емоційно-емпатійні виміри, щоб перейти від маніпулювання споживачами до спільного творення цінності. Люди потребують вдосконалення та диверсифікації свого життя за допомогою імерсії (тобто занурення) в різні види діяльності для отримання різноманітних вражень і досвіду, що стимулює (позитивні) емоції, і тому дедалі більше компаній реагують на цю потребу, створюючи та просуваючи незабутні враження і досвід.

Як увійти в економіку вражень (англ. experience economy), що перебуває на етапі формування? Можливо, в цьому ресурсі Ви знайдете відповідь на це запитання.