Використання ключових показників ефективності (Key performance indicators-ΚΡΙ) в управлінні людськими ресурсами.