Е-курс "Управління проектами місцевого розвитку-7" розроблено для тих, хто шукає ефективне рішення проблем громади, потребує знати "Що таке «правильний» проект, Як його підготувати?" Хоче спробувати розробити  конкурентну проектну пропозицію для залучення ресурсів і мобілізації громади.

Очікувані результати навчання – знання, вміння і навички у сфері управління проектами місцевого розвитку: здатність виявляти потреби місцевого розвитку, знаходити проектне рішення для реалізації стратегії розвитку громади, формулювати основні складові концепції проекту, зокрема, визначати призначення, мету, продукт, очікувані результати, ідентифікувати заінтересовані сторони проекту, визначати основні види діяльності за проектом та етапи реалізації проекту, необхідні ресурси, ризики та фактори забезпечення сталості результатів проекту. 

Учасник отримує можливість удосконалити концепцію проекту розвитку своєї громади на основі взаємооцінювання  концепцій проектів серед колег (оцінювання концепцій двох інших учасників курсу,  отримання  оцінки і рекомендацій на свій проект від двох колег) та спілкування з експертами та тюторами. 

Учасники зможуть розвинути вміння презентувати розроблену концепцію проекту розвитку громади заінтересованим сторонам.

Дати курсу: 25 вересня - 25 жовтня 2017 р.