Призначення курсу:

1.    Допомогти громадам, насамперед об’єднаним територіальним громадам (ОТГ), у плануванні та організації послуги поводження з твердими побутовими відходами (ПТПВ) на рівні громади

2.    Допомогти ОТГ підвищити ефективність через механізми співробітництва територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво).

Завдання курсу:

1. Оволодіти інструментами для просування якісних позитивних змін у поводженні з ТПВ, а саме: змістовну та організаційну основу ПТПВ, нормативно-правову й інституційну сталість;

2. Дізнатися як організувати процес планування локальної та/або міжмуніципальної системи (від збирання і опрацювання соціально-економічних та екологічних даних через проведення аналізу проблем і пріоритетів заінтересованих сторін до прогнозування майбутніх вимог);

3. Визначити принципи, бачення і попередні цілі запровадження змін;

4. Набути компетенцій з розробки стратегічних рішень, механізмів їх впровадження;

5. Знати як вести моніторинг виконання стратегії та управління ризиками

6. Зробити усвідомлений вибір форм(и) міжмуніципального співробітництва, визначити технічне завдання, а також необхідне фінансове забезпечення.

Курс відкритий постійно для зарахування для усіх зацікавлених учасників Спільноти.

Курс безт'юторний, учасники працюють за своїм графіком.